Reklamace

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád obsahuje informace potřebné pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, zakoupeného v našem internetovém obchodu.

B. REKLAMACE

1) Zákazník je povinen bezodkladně po převzetí zásilky prohlédnout dodané zboží. Pokud zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží předáno zaměstnancem České pošty, s. p., popřípadě zástupcem jiného dopravce.

2) Při zjištění závady nebo neúplnosti dodávky je zákazník povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu. Následně bude dohodnut způsob řešení dané reklamace (výměna zboží, odstoupení od smlouvy, poskytnutí slevy...).

3) V případě vrácení zboží je nutné, aby bylo zboží dodáno nepoškozené a neotevřené.

4) Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným užíváním zboží.

5) V případě, že došlo k viditelnému poškození zásilky během dopravy, je zákazník povinen nejdříve zkontrolovat skutečnou a na poštovním štítku uvedenou gramáž zásilky. Poté je třeba s předávajícím pracovníkem České pošty s.p. (či jiného dopravce) sepsat reklamační zápis, obsahující přesný popis a rozsah poškození zásilky. Teprve potom je zákazník oprávněn tuto poškozenou zásilku převzít a co nejdříve o této skutečnosti informovat prodávajícího.

6) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní od jejího doručení.

C. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Byla–li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zásilky. V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, musí splnit tyto podmínky:

  • Zákazník musí oznámit odstoupení od smlouvy prodejci písemně. V oznámení nesmí chybět číslo bankovního účtu, na který bude zákazníkovi zaslána částka za vrácené zboží.
  • Zákazník musí zboží obratem odeslat zpět prodejci. Zboží musí být vráceno nepoužité, neporušené a v původním obalu. Zboží nezasílejte na dobírku!

2) V případě dodržení všech uvedených podmínek Vám budou peníze odeslány na Váš účet do 30 dní po převzetí vráceného zboží prodejcem.

3) V případě nedodržení některé z těchto podmínek má prodejce právo odstoupení od smlouvy odmítnout, nebo částku, za kterou bude zboží přijato snížit.

Vzniknou-li další náklady, je prodejce oprávněn tyto náklady kupujícímu naúčtovat.