Optimální absorpce

Nešli jsme cestou produktů s desítkami ingrediencí jen pro efekt na etiketě. Místo toho jsme se zaměřili na vynechání opozitních složek, čímž jsme zajistili maximální absorpci a využitelnost všech klíčových vitamínů a minerálů.