Bez umělého navyšování množství bílkovin

Výrobci někdy navyšují obsah bílkovin přidáním levných aminokyselin jako je například glycin, taurin apod. (tzv. amino spiking). Přidáním těchto látek se pak dá poměrně zásadně zvýšit obsah bílkovin. Tomu my říkáme rezolutní NE.