L-Glutamin

Jak víme, fyzická zátěž vyvolává stres, který se projevuje zvýšením hladiny hormonu kortizolu a následně i zvýšenou poptávkou po glutaminu. Často si ho tedy musí organismus vytvářet z jiných aminokyselin. Můžeme ale organismu pomoci právě suplementací glutaminem.