Molybden

Minerál důležitý především pro detoxikaci ledvin. Diskutuje se také o jeho pozitivním vlivu na prevenci kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Existuje dokonce důkaz, že molybden může pomoci předejít některým kardiovaskulárním chorobám a zmíněné rakovině.