BCAA synergy - jak podpořit regeneraci optimální kombinací aminokyselin

 

Aminokyseliny jsou nezbytné pro regeneraci svalové hmoty po fyzickém výkonu a pro stálé svalové přírůstky. Takto bude pravděpodobně znít odpověď každého sportovce na otázku „K čemu jsou aminokyseliny?“ Ano, je to správná odpověď a všeobecně známý fakt. Co jsou to aminokyseliny? Zde se nejspíš budou odpovědi různit. Proto si ve zkratce udělejme jasno. Jedná se o základní stavební kameny bílkovin a jsou druhou největší složkou (první je voda) svalů, buněk a dalších tkání. Aminokyseliny se dělí do různých skupin podle struktury jako např. alfa, beta, gama, delta, dále se dělí dle polarity, dle úrovně pH, podle stavby postranních řetězců a další. Asi nejznámější dělení je na esenciální a neesenciální. Esenciální aminokyseliny jsou takové, které si tělo nedokáže samo syntetizovat (vytvořit), ale musí být dodány potravou. Jedná se o 9 aminokyselin, mezi které patří i všeobecně známé trio leucin, izoleucin a valin, kterým se také ve zkratce říká BCAA – Branched Chain Amino Acids (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem). Tím máme první část názvu bezkonkurenčního suplementu rozklíčovanou. K druhé „SYNERGY“ se dostaneme později. Pojďme se teď podívat na jednotlivé složky tohoto produktu.

BCAA

V předchozím odstavci jsme se seznámili s aminokyselinami a dostali se ke třem z nich, leucin, isoleucin a valin, nebo-li také BCAA, které tvoří základ produktu BCAA SYNERGY. Ty jsou v daném produktu zastoupeny v poměru 2:1:1, který se jeví jako nejvhodnější při užívání na lačný žaludek. Poměr 4:1:1 je vhodný spíše při užívání BCAA společně s jídlem ( kvůli zohlednění  Wolfova zákona nadbytku essencialních aminokyselin) při požadavku na zvýšený příjem leucinu. BCAA jsou ve svalových vláknech zastoupeny 35 % ze všech esenciálních aminokyselin a jsou nezbytné pro jejich růst. Mimoto také slouží jako významný energetický zdroj pro svaly během fyzického výkonu. Při tréninku tedy svaly spotřebovávají vlastní BCAA a mění je na energii. Pokud užijete BCAA před tréninkem, dodáte tělu potřebný zdroj energie a ochráníte tak svoji svalovou hmotu před degradací. Velmi vhodné je pak užití BCAA po tréninku, neboť tyto aminokyseliny se opravdu stávají stavebními kameny bílkovin a jsou důležité pro nastartování svalového růstu.

Efektivní dávkou se jeví 5 g před i po tréninku pro 90kg vážícího sportovce. Elitní sportovci někdy užívají i vyšší dávky, naproti tomu u dívek, žen a drobnějších sportovců se osvědčila dávka zhruba poloviční.

A-AKG

Další složkou BCAA SYNERGY je A-AKG. O co se vlastně jedná a co se skrývá za touto zkratkou? A-AKG, nebo-li Arginin-alfa-ketoglutarát, je sloučenina aminokyseliny argininu a kyseliny glutarové. A-AKG v organismu stimuluje produkci oxidu dusnatého, známého také jako NO. O působení NO na lidský organismus by se dal napsat další článek. Pro jeho efekty jako oddálení únavy při tréninku, zvýšení výkonu, zvýšená spotřeba glukózy, výraznější prokrvení svalů a další, se A-AKG často používá jako základ většiny předtréninkových suplementů. Arginin jako takový má však „na svědomí“ mnoho dalších, v poslední době neprávem opomíjených efektů. Původně byl arginin užíván jako stimulant růstového hormonu. Dalším faktem je, že pravidelné užívání argininu pozitivně ovlivňuje i vstřebávání některých živin. Studie potvrdily, že užívání argininu zvyšuje citlivost receptorů na inzulin, zlepšuje funkci cévního endotelu (výstelky) a zvyšuje aktivitu buněčných mitochondrií. Dále arginin podporuje redukci podkožního tuku a chrání svalovou hmotu. Jeho užívání po fyzickém výkonu podporuje transport glukózy a aminokyselin do svalů. Společně s podporou vylučování odpadních metabolitů tak přispívá k prohloubení regenerace.

Předtréninková dávka A-AKG na stimulaci NO se někdy může vyšplhat až k 6 g. Pro BCAA SYNERGY jsme zvolili 3 g této sloučeniny v jedné dávce. Důvodem je možnost, že A-AKG je již obsažena ve vašem předtréninkovém suplementu. 3 g A-AKG po tréninku pak podpoří svalovou regeneraci a umocní efekt BCAA.

GLUTAMIN

Jedná se o nejhojněji zastoupenou aminokyselinu v kosterním svalstvu. Důležitá je především jeho role v podpoře proteosyntézy. Pokud je hladina glutaminu v krvi snížená, ostatní aminokyseliny jsou konvertovány (převedeny) na glutamin, aby se tento deficit vyrovnal. V opačném případě, tedy pokud je hladina glutaminu na vysoké úrovni, není tato konverze jiných aminokyselin na glutamin potřebná. Z tohoto důvodu jsou glutaminu připisovány výrazně antikatabolické vlastnosti a také podporuje aktikatabolickou funkci BCAA. Dalším jeho pozitivem je vliv na hladinu růstového hormonu (HGH), kterou má schopnost ovlivňovat. Studie prokázaly, že 2 g glutaminu přijatého orálně mohou pomoci zvýšit hladinu HGH. Vyšší dávky této aminokyseliny však již nemají vliv na další nárůst hladiny HGH.

Dalším pozitivem glutaminu je podpora regenerace tím, že stimuluje uvolňování hydrogenuhličitanu sodného. Ten neutralizuje odpadní kyselé únavové látky vznikající fyzickou námahou.

Pro BCAA SYNERGY jsme jako optimální dávku zvolili 2200 mg (2,2 g), jenž přispívá k celkové podpoře daného suplementu. Výrazně vysoké dávky glutaminu naopak nejsou vhodné, jelikož by mohly vést k hromadění amoniaku v těle a zažívacím obtížím.
Vitamin B6 ( pyridoxin )

Abychom zajistili maximální efektivitu BCAA SYNERGY, nemohli jsme opomenout ještě jednu složkou, která tento aminokyselinový suplement dotahuje k dokonalosti. Jedná se vitamin B6. Pyridoxin, jak se také tento vitamin nazývá, se aktivně účastní všech procesů proteosyntézy(tvorby bílkovin). Je zcela zásadní pro optimální vstřebávání BCAA. Podstatná je i jeho energetická funkce při produkci alaninu a následně glukózy. Oddálením tvorby kyseliny mléčné ve svalech podporuje vyšší výkon. Pozitivní vliv na regeneraci má omezení tvorby jaterní močoviny a amoniaku během fyzické námahy.

SYNERGY

Konečně se dostáváme k druhému slovu názvu tohoto ojedinělého suplementu. První část názvu jsme si již přiblížili na začátku a po troše teorie o látkách obsažených v BCAA SYNERGY je na čase rozklíčovat slovo „synergy“. Česky synergie označuje efekt součinnosti či spolupůsobení několika činitelů či prvků, který je větší či kvalitativně lepší, než prostý součet ze samostatných prvků či činitelů. Tato krkolomná definice vyjadřuje stav, kdy 1+1>2.  Teď už je jasné, proč předcházela teorie o jednotlivých složkách BCAA SYNERGY. Ano, jde o unikátní kombinaci různých látek, které spolupracují a jedna podporuje funkci druhé tak, aby došlo k maximální účinnosti každé z nich. V případě BCAA SYNERGY tedy platí 1+1+1+1>4. Samostatné užívání jednotlivých složek daného suplementu by nikdy nedosáhlo takové účinnosti v podpoře regenerace po fyzickém výkonu, jako v případě jejich spojení pečlivě zvoleným poměrem v BCAA SYNERGY.

Jak tedy dávkovat naše BCAA Synergy? Pro pohodlné užívání je produkt plně instantní a v mnoha lahodných příchutích. Pokud jste výkonnostní sportovec, doporučujeme užít první dávku před tréninkem pozvolným pitím před započetím výkonu a druhou dávku užijte ke konci tréninku. Optimalizujete tak váš výkon a podpoříte regeneraci s proteosyntézou.

Tento špičkový produkt si našel oblibu mezi sportovci různé výkonnostní úrovně a jeho kvality využívají např. mistr Evropy v klasické kulturistice  Pavel Samek, vítěz Olympia Amateur Marek Vomáčka,  přední český mma MMA bojovník Tomáš Kužela a další. O nadstandardní úrovni BCAA SYNERGY se můžete sami přesvědčit i například pomocí vzorkových balení. Zažijte tu pravou synergii na vlastní kůži!

 

 

Reference: 

  • Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson HK, Köhnke R. Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):269S-73S.
  • Legault Z, Bagnall N, Kimmerly DS. The influence of oral L-glutamine supplementation on muscle strength recovery and soreness following unilateral knee extension eccentric exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015 Feb;25(1):417-26.
  • Little JP, Forbes SC, Candow DG, Cornish SM, Chilibeck PD. Creatine, arginine alpha-ketoglutarate, amino acids, and medium-chain triglycerides and endurance and performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2008 Aug;18(4):493-508.