Vitamin K2 – známý i neznámý vitamin

Vitamin K2 je vitamin rozpustný v tucích, který si spojujeme především s jeho vlivem na ukládání vápníku v organismu. Jeho potenciál je však o mnoho vyšší.

Donedávna totiž vitaminu K2 nebyla věnována velká pozornost. Hlavním důvodem je to, že vědci poměrně dlouhou dobu hovořili pouze o vitaminu K jako takovém. Teprve na počátku 20. století se začaly objevovat zprávy, že existuje více forem – K1 (fylochinon) a K2 (menachinon). Většina informací, které byly tehdy dostupné, se týkala pouze vitaminu K1. Postupem času se však ukázalo, že účinky obou variant se od sebe výrazně liší. I přesto úřady zatím K1 a K2 nerozdělují, takže například referenční hodnoty příjmu jsou navrženy pro vitamin K obecně.

Výjimečně se můžete setkat také s vitaminem K3. Využívá se však velmi málo vzhledem k tomu, že i v terapeutických dávkách může být toxický.

 

Formy vitaminu K2 aneb proč výhradně MK-7!!

Rozdělením na vitaminy K1, K2 a K3 však celá problematika nekončí – vitamin K2 má totiž několik dalších poddruhů, které se označují MK a číslovkou. Nejběžněji se v lidském těle vyskytuje typ MK-4, setkat se však můžete také s MK-7, MK-8, MK-9 a MK-10.

Rozlišení jednotlivých forem vitaminu K2 je pro vás důležité především proto, že biologická využitelnost formy MK-4 je nižší než u forem MK-7 a vyšších. Je tedy dobré rozlišovat, jaký typ vitaminu K2 tělu servírujete. Podle dostupných výzkumů je ideální volit vitamin K2 MK-7, mimo jiné třeba proto, že má ze všech podtypů nejdelší poločas rozpadu. Zůstává v oběhu až 72 hodin (zatímco MK-4 pouze hodinu až dvě), takže je pro organismus mnohem lépe využitelný.

To je důvod, proč ve všech suplementech PROM-IN využívá výhradně tuto formu!!

 

 

Blahodárné účinky vitaminu K2 na lidský organismus aneb nejen prevence osteoporózy

Jednou z nejdůležitějších funkcí vitaminu K2 je, jak jsme zmínili na začátku, zajištění správné distribuce vápníku v těle. Přímo působí na osteokalcin, bílkovinu hojně se nacházející v kostech a zubech, která má za úkol vápník vázat, a hraje tak důležitou roli v mineralizaci kosterního systému. Dalším úkolem osteokalcinu je také zabraňovat kalcifikaci měkkých tkání a chrupavek.

Zjednodušeně si celý proces můžete představit tak, že vitamin K2 aktivuje osteokalcin. Ten následně transportuje a ukládá vápník v organismu přesně tam, kde má být – do kostí a zubů, čímž zvyšuje jejich pevnost. Zároveň tím také předchází hromadění vápníku v cévách, tedy takzvanému kornatění tepen. Plní tak vlastně dvě funkce najednou. Pomáhá proti řídnutí kostí (osteoporóze) a udržuje v kondici kardiovaskulární systém – napomáhá předcházet vzniku srdečně-cévních onemocnění. Studie dokonce naznačují, že vitamin K2 by mohl snížit riziko zlomenin i u pacientů, kteří už řídnutím kostí trpí.

 

Ze všech forem vitaminu K2 jsou pro zdraví kostí nejdůležitější především MK-4 a MK-7, druhý zmíněný však aktivuje větší podíl osteokalcinu!!

Právě z výše zmíněných důvodů je příjem vitaminu K2 velmi důležitý při užívání vitaminu D. Z tohoto důvodu náš produkt Vitamin MK7 + D3 kombinuje tyto dva vitaminy v optimálním poměru. Protože právě vitamin K2 dokáže směřovat ukládání vitaminu D, ale i vápníku v těle, a tím bránit organismus před rizikem arteriální kalcifikace a kardiovaskulárních potíží.

 

 

Vitamin K2 a protizánětlivé působení aneb co možná nevíte

Mimo pozitivního vlivu na zdraví kostí, zubů a kardiovaskulárního systému nabízí vitamin K2 další obrovské benefity pro naše zdraví. Jedním z největších benefitů je prokázaný vliv na redukci zánětů. Díky studiím víme, že vitamin K2 opravdu výrazně napomáhá redukci zánětů – a to zejména v kombinaci s již zmiňovaným vitaminem D a v dostatečné dávce. Tato dávka by se měla pohybovat mezi 100-200 µg denně.

 

Vitamin K2 a prevence rakoviny

Účinky vitaminu K2 bývají také často zmiňovány v souvislosti s rakovinou. Anti-karcinogenní vliv vitaminu K byl totiž pozorován u různých rakovinných buněčných linií, mimo jiné například u buněk rakoviny prostaty. Právě proto by měl být vitamin K2 základem suplementace pro muže nad 40 let věku.

 

Dávkování vitaminu K2 aneb legislativa pokulhává za výzkumem

Optimální dávka vitaminu K2 zatím není přesně stanovena, protože oficiálně se nerozlišuje mezi formou K1 a K2. V USA je doporučovaný denní příjem přibližně 120 µg/den, evropská EFSA je o něco konzervativnější – doporučuje od 36 µg/den do 54 µg/den. V EU však stále oficiálně platí pouze norma pro vitamin K jako celek, a to 75 µg/den. Existují však i studie, kde bylo podáváno až 360 µg MK-7 denně, a to bez zjištění jakýchkoliv vedlejších účinků. A naopak například anti karcinogenní působení se prokázalo právě u dávek kolem 150 µg.

 

Bezpečnost užívání suplementů obsahujících vitamin K2

Užívání vitaminu K2 je obecně považováno za bezpečné a zatím neexistují zprávy o možném předávkování. V jedné studii, kde účastníci dlouhodobě užívali 180 µg MK-7 denně, nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.
Přesto je potřeba upozornit na to, že pro pacienty užívající léčiva snižující srážlivost krve (antikoagulanty), jako je například Warfarin musí počítat s určitou interakcí, a to jíž při poměrně nízké dávce 20 µg. Je to však jedna z mála skupin, kde by mohlo hrozit určité riziko. Názory na tuto problematiku se však rozcházejí. K2 by totiž potenciálně mohl zmírnit negativní účinky těchto léků (například vápenatění tepen). Rozpor vzniká především proto, že ani výrobci, ani hematologové nerozlišují podskupiny vitaminu K a zatím bohužel nemají k dispozici dostatek studií, které by prokázaly, že užívání vitaminu K2 je pro tyto pacienty bezpečné.

Suplementace vitaminem K2, a to především ve formě MK-7 nabízí nesporné zdravotní výhody. Právě proto produkt Vitamin MK7 + D3 představuje základ naší řady Longevity, která je určena všem, kteří chtějí žít dlouhý a aktivní život.

 

 Reference: 

  1. Iinuma N. [Vitamin K2 (menatetrenone) and bone quality]. Clin Calcium. 2005 Jun;15(6):1034-9. Japanese. PMID: 15930719.
  2. Maresz K. Proper Calcium Use: Vitamin K2 as a Promoter of Bone and Cardiovascular Health. Integr Med (Encinitas). 2015;14(1):34-39.
  3. Shea, M. Kyla a kol. "Stav vitaminu K a vitaminu D: asociace se zánětlivými markery ve Framingham Offspring Study." Americký žurnál epidemiologie sv. 167,3 (2008): 313-20. doi:10.1093/aje/kwm306
  4. Nimptsch K, Rohrmann S, Linseisen J. Dietary intake of vitamin K and risk of prostate cancer in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Heidelberg). Am J Clin Nutr. 2008 Apr;87(4):985-92. doi: 10.1093/ajcn/87.4.985. PMID: 18400723.
  5. Akbulut, Cengiz & Pavlic, Angelina & Petsophonsakul, Ploi & Halder, Maurice & Maresz, Katarzyna & Kramann, Rafael & Schurgers, Leon. (2020). Vitamin K2 needs an RDI separate from vitamin K1. Nutrients. 12. 1852. 10.3390/nu12061852.
  6. [Obeid A.E.F.E., Alawad, Aisha Mudawi, Ibrahim, Hanan Moawia, 2015. Isolation and characterization of bacillus subtillus with potential production of nattokinase. Int. J. Adv. Res., 3(3), 94–101.