Pyridoxal-5'-Phosphate aneb co se skrývá za tajemným názvem

Pyridoxal-5'-Phosphate představuje aktivní koenzym vitaminu B6, který se podílí na přibližně 168 životně důležitých enzymatických procesech v našem těle. Mimo jiné se podílí na procesu deaminace, při kterém probíhá přeměna esenciálních aminokyselin na neesenciální. P5P také pomáhá transportu mikroživin, jako je hořčík (proto v našem produktu kombinujeme P5P právě s hořčíkem), přes buněčné membrány, což pomáhá zvýšit rychlost vstřebávání. Pyridoxal-5'-Phosphate tedy představuje velmi zajímavou látku v podpoře našeho zdraví, výkonosti a dlouhověkosti. Pojďme se na něj podívat blíže.

Pyridoxal-5'-Phosphate aneb v čem tkví jeho jedinečnost

Hlavní výhodou koenzymové formy vitaminu B6 se považuje to, že ji tělo přímo využívá bez přeměny. Existuje několik sloučenin, které se běžně označují jako B6 včetně pyridoxinu, pyridoxalu, pyridoxaminu a jejich příslušných 5'-fosfátových forem. Ty jsou považovány za pyridoxinové vitamery a naše tělo je schopno jejich převodu. To znamená, že pyridoxin může být přeměněn na pyridoxal-5'-fosfát a později zpět na pyridoxin. Každá z těchto sloučenin hraje v našem těle jedinečnou roli, ale pouze P5P má aktivní koenzymovou roli. Pyridoxal-5'-fosfát řídí metabolismus aminokyselin, napomáhá tvorbě neurotransmiterů a je kofaktorem více než 150 enzymů v našem těle. 

Pyridoxal-5`-Phosphate versus pyridoxin HCL

Ve stravě a většině doplňků výživy se setkáváme s vitaminem B6 ve formě pyridoxin hydrochloridu. Tato sloučenina je tělem používána k podpoře enzymatických procesů, které jsou připisovány aktivitě P5P. Musí ale dojít k přeměně v játrech. Tedy i suplementace pyridoxinem HCl je efektivní, a dokonce je pro určité cíle i efektivnější než použití P5P. Což jen naznačuje to, co zdůrazňuji často, a to, že hodnocení suplementace ve stylu lepší/horší je omezená a hloupá. Ale pojďme zpět k P5P. Výzkum procesu přeměny pyridoxinu HCl naznačuje, že 30 minut po perorálním požití pyridoxinu bylo až 40 % difundováno do krevního řečiště ve formě různých metabolitů, což ukazuje na velmi efektivní funkci přeměny v našem těle a mohlo by to evokovat pocit toho, že užívání P5P postrádá smysl. Máme tu ale i práce, které zjistily, že plazmatické hladiny pyridoxal-5`-fosfátu se zvýšily téměř o 60 % právě po podání P5P ve srovnání s podáním pyridoxin hydrochloridu.

A co teď s tím?

Je P5P klíčovou složkou, která nám zajistí dlouhověkost, zdraví a optimální výkonnost? Nebo vystačíme s klasickou suplementací vitaminu B6 ve formě pyridoxin HCl? Jak to tak bývá, tak řešení bude nejspíše někde uprostřed. Rozhodně tedy nezatracujte základní suplementy na bázi pyridoxinu HCl. Současně však neignorujte benefity, které nabízí suplementace koenzymem vitaminu

 

Pojďme si některé z těchto benefitů probrat.

 

V čem tedy hraje Pyridoxal-5'-Phosphate prim?

Pyridoxal-5`-Phosphate & Magnesium

P5P představuje ideálního synergistu pro hořčík. Pyridoxal-5'-fosfát totiž velmi efektivně podpoří mezibuněčný transport hořčíku. Zde několik studií potvrdilo, že P5P je efektivnější než pyridoxin HCl.  Současné podání hořčíku a P5P podpoří relaxační a regenerační účinek hořčíku.

Pyridoxal-5`-Phosphate pro duševní zdraví a kognitivní funkce

Pyridoxal-5`-Phosphate má pozitivní vliv na hladiny serotoninu a GABA v mozku, tedy dvou klíčových neurotransmiterů, které kontrolují náladu, vnímání bolesti a úzkost. Byl zkoumán efekt suplementace P5P opět v kombinaci s hořčíkem. Výzkum u premenstruačních žen jednoznačně prokázal pokles příznaků snížení krevního tlaku, zadržování vody a pocitu úzkosti u těchto žen. Tato studie také prokázala, že efekt kombinace P5P a hořčíku je výrazně vyšší než samotná suplementace hořčíkem.  

Pozn: Relaxační efekt a pozitivní anxiolytický (redukce úzkosti) efekt P5P je hlavním důvodem pro vytvoření produktu Magnesium + P-5-P v řadě PROM-IN® Longevity.

Na závěr Pyridoxal-5`-Phosphate a glykace aneb možná klíč k dlouhověkosti

Glykace je proces, kdy cukry reagují s proteiny za vzniku proteinových „křížových vazeb“. Tyto zesíťované proteiny se nazývají pokročilé glykační koncové produkty (AGE). Rozvoj šedého zákalu v oční čočce, pokles funkce ledvin, poškození jemné endoteliální buněčné vrstvy našich krevních cév a nevzhledné ochabnutí a vrásnění naší kůže, to vše jsou důsledky glykace. Jedním z nejznámějších antiglykačních činidel je právě Pyridoxal-5`-Phosphate. A právě tato jeho vlastnost z P5P činí jeden z nejperspektivnějších suplementů v ANTI-AGING medicíně. Rozumíte tomu správně, P5P Vám může pomoci tímto mechanismem zpomalit nejen stárnutí kůže, ale zpomalit pokles renálních funkcí, a dokonce se hovoří o prevenci Alzheimerovy choroby.  V tomto ohledu stále probíhá výzkum, ale musíte uznat, že je to zajímavé.

 

Závěrečné shrnutí:

 • Pyridoxal-5`Phosphate představuje zajímavou sloučeninu. Výzkum naznačuje, že v některých případech může přímá suplementace P5P ovlivnit sérové ​​hladiny lépe než pyridoxin HCl.
 • Pyridoxal-5'-Phosphate má jednoznačný synergický vztah s hořčíkem. Výzkum naznačuje, že P5P usnadňuje transport minerálů přes buněčné membrány. Především při suplementaci glycinátem hořečnatýje tento efekt znatelný.
 •  Bylo prokázáno, že sérové ​​hladiny P5P jsou prediktory mnoha typů onemocnění včetně rakoviny, cukrovky, kardiovaskulárních chorob a některých krevních chorob. 
 •  Dá se předpokládat, že udržení optimálních hladin Pyridoxal-5'-fosfátu v séru bude mít pozitivní vliv na zdraví a dlouhověkost. A to rozhodně stojí za zvážení suplementace touto zajímavou látkou.

 

Poznámka pod čarou – dávkování

Účinná dávka Pyridoxal-5'-phosphate je podle většiny studií někde mezi 20-50 mg. Právě proto je náš produkt  koncipován tak, že již dvě kapsle Vám poskytnou 20 mg této sloučeniny. Opět tedy zdůrazňujeme, u nás se na složení produktů můžete spolehnout a nebojíme se srovnání s konkurencí.

 

Reference:

 1. http://enzyme.expasy.org/cgi-bin/enzyme/enzyme-search-cf?Pyridoxal_5%27-fosfát
 2. https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/10730/pyridoxal-5-phosphat-dependent-epilepsiy
 3. http://enzyme.expasy.org/cgi-bin/enzyme/enzyme-search-cf?Pyridoxal_5%27-fosfát
 4. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/#h5
 5. Cell Biochem Biophys. 2007;48(2-3):147-57.
 6. Biochem J. 2007 Dec 1;408(2):251-8.
 7. Medicina (B Aires). 2000;60(5 Pt 1):645-56.
 8. Nephrol Dial Transplant. 2007 Aug;22(8):2165-74.
 9. 2002 Sep;51(9):2826-32.